پیگیری وضعیت دفع و مدیریت انواع پسماند در شهرستان هفتکل

 
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- در راستای بررسی نحوه مدیریت پسماند در شهرستان هفتکل بازدیدی مشترک بین ادارات محیط زیست و شهرداری از جایگاه زباله شهری هفتکل ، سایت دفن حیوانات تلف شده و سگهای ولگرد ، محل دفن زباله‌های عفونی بی خطر شده و همچنین مکان پیشنهادی جهت دفع نخاله‌های ساختمانی بازدید بعمل آمد.
مسلم ب‍ُربُریان رییس اداره حفاظت محیط زیست هفتکل با اعلام این خبر عنوان نمود به دنبال جلسات متعدد کارگروه مدیریت پسماند و شورای سلامت شهرستان و بیان مشکلات یاد شده که از اهم خواسته‌های شهروندان بوده و درخواست‌هایی در جهت حل آنها به این اداره وصول شده بود موارد مذکور حسب مصوبات گردآوری شده طی چند نوبت پیگیری و مورد بررسی و نظارت قرار گرفت.
بربریان افزود: پیگیری معضلات حوزه پسماند به عنوان یکی از مهمترین رسالت‌ها و وظایف ادارات محیط زیست کشور همواره از مباحث مطرح شده و مورد پیگرد این اداره بوده و تلاشها و اقدامات اداری ، میدانی و در صورت لزوم قضایی جهت حل آنها مستمراً انجام و پیگیری می‌گردد.