جلسه بررسی مشکلات زیست محیطی صنایع شوشتر برگزار شد

 
جلسه بررسی مسائل و مشکلات زیست محیطی صنایع با حضور مدیران و مسئولین تعدادی از صنایع شوشتر در دفتر ریاست اداره حفاظت محیط زیست شوشتر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان_ در این جلسه که با هدف ساماندهی به مسائل زیست محیطی و رفع مشکلات آلایندگی تعدادی از واحد‌های تولیدی و صنعتی شوشتر برگزار شد، ضمن بررسی و بیان مشکلات و نقایص موجود، الزامات و راه حل های ممکن برای رفع آلایندگی زیست محیطی ارائه و از مدیران این صنایع خواسته شد تا بر تعهدات خود برای رفع آلایندگی های موجود پایبند و کوشا باشند .

مدیران صنایع نیز ضمن ارایه گزارش عملکرد فعالیتهای زیست محیطی خود ، برنامه کاری خود برای انجام تعهدات ، حل مسایل زیست محیطی و رفع آلایندگی را به محیط زیست ارائه کردند .