فرید صالحی پور باورصاد سرپرست اداره حفاظت محیط زیست لالی شد

معرفی سرپرست جدید اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لالی
 فرید صالحی پور باورصاد سرپرست اداره حفاظت محیط زیست لالی شد
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان ، طی حکمی از سوی محمدجواد اشرفی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان ، فرید صالحی پور باورصاد بعنوان سرپرست جدید اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لالی معرفی شد.
در مراسمی که با حضور فرماندار  شهرستان لالی ، رئیس امور اداری  و رئیس حراست اداره کل حفاظت محیط استان خوزستان تشکیل شد ، از تلاش های مهدی زمانپور رئیس قبلی تقدیر و صالحی پور باورصاد بعنوان سرپرست جدید اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لالی معرفی گردید.