مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان با حضور در دفتر سامانه الکترونیکی ارتباط مردمی و دولت (سامد) پاسخگوی سوالات مردم بود

 
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان ، روز یکشنبه ۹ مرداد ماه ، محمد جواد اشرفی مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با حضور در دفتر ارتباط مردمی و دولت سامد (سامانه الکترونیکی ارتباط مردمی و دولت) در محل استانداری خوزستان در ارتباطی مستقیم  به مدت دو ساعت تلفنی به سوالات مردمی در حوزه محیط زیست پاسخ داد .