همه با هم محرمی محیط زیستی داشته باشیم

 
بارزترین جلوه و میراث کربلا، ایثار و تعهد به اصول و پایبندی به عقایدبود، تعهدی که همواره بیانگر ایثار و انسانیت است.
 
پرواضح است که رهروان آن امام همام مادامی که رهرو آن مکتب هستند، تعهد را پیشه و اخلاق را سرلوحه عمل خود قرار داده و کوشیده تا مسلمانی را از گزند خود برهانند.
در این دوران که سلامت انسانها بصورت واضح بازتاب عملکرد و رفتار خود و سایرین است ، هر آنچه موجبات به خطر انداختن جان مسلمانی گردد به نوبه خود مردود و به نوعی فاجعه است.

تعلق خاطر عزاداران حسینی به این ایام و ارادت خاص شیعیان به آن امام معصوم (ع) برگزاری هیئت ها را بجا و تکایای محرم را برپا داشته و نذورات فراوان را به دنبال دارد. 

لیکن در این میان شایسته است اگر تعهد حسینی را سرلوحه شور حسینی نموده و جملگی محرم امسال را متفاوت و اخلاق محیط زیستی را لازمه اعمال خود بگردانیم.
لذا زیباست اگر؛
تا حد امکان از توزیع نذورات با ظروف یکبار مصرف پرهیز کنیم

از مصرف غیر ضروری آب خودداری نماییم

با کاهش مصرف برق از هدر رفت انرژی جلوگیری کنیم

از پراکنش پسماند حاصل از نذورات در محیط و آلودگی و انتشار بیماری های متعاقب آن دوری کنیم

هیئت ها و تکایای خود را مزین به پیام های بهداشتی و محیط زیستی نماییم

مسئولیت پذیر باشیم و هرکدام به سهم خود در مراسمات مذهبی زباله های حاصله را جمع آوری کنیم

از تریبون و رسانه های موجود بهره جسته و حفاظت از محیط زیست و پاکیزگی شهرمان را خواستار باشیم

ذبح حیوانات را در مکان مصوب انجام دهیم

فرهنگ محیط زیستی را ترویج و الگوی حسینی را رواج دهیم

همواره مبلغ و حافظ محیط زیست و جان انسان ها باشیم

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان