بازدید سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اندیکا از بیمارستان محلی و و درمانگاه های سطح شهرستان

 
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- احمد طهماسبی شاه منصوری سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اندیکا از بیمارستان محلی و درمانگاه های سطح شهرستان به صورت سرزده بازدید نمود. در این بازدید تذکرات و نکات لازم در خصوص دفع بهداشتی پسماندهای پزشکی به مسئولین مراکز داده شد.
طهماسبی افزود : پیگیری دفع اصولی پسماندها علی الخصوص پسماندهای پرخطر پزشکی از اولویت های این اداره می باشد و با فرد یا افرادی که در این خصوص کوتاهی کنند برخورد قانونی خواهد شد.
وی ادامه داد  : در بازدید سرزده ای که از مراکز بهداشتی سطح شهرستان بعمل آمد، برخی از این مراکز اصول بهداشتی دفع پسماند را رعایت ننموده که به آنها تذکرات لازم داده شد.