محیط زیست در کنار صنایع تولیدی و خدماتی برای رفع مشکلات زیست محیطی

 
جلسه بررسی مسائل و مشکلات زیست محیطی برخی صنایع تولیدی و‌ خدماتی شوشتر با حضور مدیران و مسئولین این واحدها در دفتر ریاست اداره حفاظت محیط زیست شوشتر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- در این جلسه که با حضور مسئولین دو واحد تولیدی و صنعتی و یک واحد خدماتی و با هدف حل مشکلات زیست محیطی و ساماندهی به وضعیت آلایندگی تعدادی از واحد‌های تولیدی و خدماتی شوشتر برگزار شد، ضمن بررسی و بیان مشکلات و نواقص موجود، الزامات و راه حل های ممکن برای رفع موانع و معضلات زیست محیطی آنها ارائه و بر انجام تعهدات تا رفع کامل آلایندگی تاکید شد .
مسئولین واحدها نیز ضمن ارائه گزارش عملکرد فعالیتهای زیست محیطی خود ، برنامه کاری خود را برای برطرف نمودن نواقص به محیط زیست ارائه دادند .
زمانپور ، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شوشتر ، در این جلسه با تاکید بر انجام الزامات و بهره گیری از تجارب کارشناسان محیط زیست و حمایت مالی صندوق ملی محیط زیست برای انجام پروژه های زیست محیطی ، اداره محیط زیست را همکار و همراه صنایع تولیدی و خدماتی در رفع معضلات زیست محیطی بیان کرد .