بـرگزاری جلسه تنش آبی حوزه آبریز کرخه و راه های مقابل با آن

 به گـزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان - سیدمهدی نژاد حسینی رییس اداره حـفاظت محیط زیست دشت آزادگان اظهار نمود: پیـــرو برگــزاری جلســات صورت گرفته در ماه های اخیــر در خصــوص وضعیـت تنش آبی حــوزه کرخه، روز چهارشــنبه ۱۲مرداد جـلسه ای به میـــزبانی دادستان شهرســـتان  برگــزار گـردید که در این جــلسه ادارات محیط زیست و منابع طبیعی وجهاد کشاورزی و امـور آب جنوب غرب  و بخشداری بخش مرکزی و  روسـای پاسگاهای نیروی انتظامی شهرستان  حضور داشتند.
ابتدا  دادستـان به شــرح ڪلی وضع آبی موجود حوزه آبریز ڪرخه اشاره داشت و بر پیگــیری ادارات تا تحقیق نتیجه قطعی تاکید نمود.
نژاد حسینی به 5 فقره پــرونده تخریب و تصــرف اراضی تالاب هورالعظیم اشاره نمود و دادستان شهرستان ، ادارات جهاد کشاورزی و امور آب جنوب غرب کرخه  را مکلف به پیــگیری اراضی زراعی و عدم کشت شلتوک در تالاب هورالعظیم ملزم کرد.
لازم به ذکر است پایش مستمر این اداره از تالاب هورالعظیم جهت جلوگیری از مخاطره زیست محیطی بطور شبانه روزی ادامه دارد.