محمود عیدانی، فرماندار شهرستان شوش و معاون برنامه ریزی ایشان از پاسگاه محیط بانی حلوه و سایت تکثیر گوزن زرد ایرانی در پارک ملی کرخه بازدی

به مناسبت روز جهانی محیط بان صورت گرفت:
 محمود عیدانی، فرماندار  شهرستان شوش و معاون برنامه ریزی ایشان از پاسگاه محیط بانی حلوه و سایت تکثیر گوزن زرد ایرانی در پارک ملی کرخه بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان -  در این بازدید عیدانی با محیط بانان پارک ملی کرخه دیدار داشت و ضمن تبریک روز جهانی محیط بان در جریان مشکلات آنان قرار گرفت. 
محمد الوندی رییس پارک ملی کرخه در این خصوص گفت: در نشست کوتاهی که در سالن کنفرانس پاسگاه محیط بانی برگزار شد ،حضار درباره وضعیت منطقه و نیازها و مشکلات آن از جمله آتش سوزی ها در طبیعت کرخه ، وضعیت گوزن زرد ایرانی و تجهیزات محیط بانان به گفت و گو پرداختند.
در این بازدید پورعبدالهی معاون برنامه ریزی فرماندار،  دوستی رییس منابع طبیعی شوش و حاجی کلی رییس اداره حفاظت محیط زیست شوش فرماندار را همراهی کردند .
این دیدار به پیشنهاد انجمن دوستداران شهروطبیعت شوش صورت گرفت.