از متخلفین شکار غیرمجاز پرنده ، سه بهله پرنده شکاری کشف و ضبط گردید

طی گشت و کنترل توسط یگان پارک ملی کرخه ؛
از متخلفین شکار غیرمجاز پرنده ، سه بهله پرنده شکاری کشف و ضبط گردید
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان - مامورین یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی کرخه موفق به کشف سه بهله پرنده شکاری از متخلفین شکار و صید شدند.محمد الوندی رییس اداره پارک ملی کرخه در این خصوص گفت : طی گشت و کنترل مامورین اجرایی پارک ملی کرخه در مناطق آزاد حوزه شهرستان شوش با مشاهده یک دستگاه خودرو در حال شکار غیر مجاز پرنده، پس از دستور ایست و تعقیب و گریز ، متهمان یک بهله پرنده شکاری قرقی مقید شده (بال ها و پاهای بسته) را به بیرون پرت می کنند که در اثر برخورد با خودروهای عبوری تلف می شود و پس از متوقف شدن آنان از داخل خودرو ، یک بهله پرنده دلیجه ، یک بهله پرنده پیغو کوچک ، لاشه ۱۷ قطعه کبوتر وحشی ، دو قطعه گنجشک و یک قطعه بلبل خرما به همراه یک قبضه سلاح PCP دوربین دار کشف و ضبط گردید. وی ادامه داد : در این خصوص سه نفر دستگیر و به همراه خودرو و ادوات کشف شده به نزدیکترین پاسگاه انتظامی انتقال داده شدند و با دستور مقام قضایی تحت نظر قرار گرفتند. الوندی افزود : همچنین یگان پارک ملی کرخه در عملیاتی دیگر یک قبضه سلاح بادی دوربین دار PCP به همراه لاشه ۷ قطعه کبوتر وحشی کشف و ضبط نمود.لازم بذکر است ، ضرر و زیان قابل وصول برای پرنده دلیجه ۳۰۰ میلیون ریال، پرنده پیغو و قرقی هر کدام ۱۵۰ میلیون ریال، هر قطعه بلبل خرما ۱میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و هر قطعه کبوتر و گنجشگ ۵۰۰ هزار ریال می باشد.