هفته هوای پاک با شعار  تحقق هوای پاک ،  حقوق عامه ، اراده ملی گرامی باد

 هفته هوای پاک 1401 با شعار :  تحقق هوای پاک ،  حقوق عامه ، اراده ملی
روز شمار هفته هوای پاک 
شنبه ۲۴ دی : هوای پاک ، قانون و دستاوردها
یکشنبه ۲۵ دی : هوای پاک ، حمل و نقل عمومی
دوشنبه ۲۶ دی : هوای پاک ، سلامت و بهداشت عمومی
سه شنبه ۲۷ دی : هوای پاک ، نظام مدیریت سبز شهرداری‌ها
چهارشنبه ۲۸ دی : هوای پاک ، تولید دانش بنیان و اشتغال سبز
پنج شنبه ۲۹ دی : هوای پاک، مشارکت و مسئولیت اجتماعی
جمعه ۳۰ دی : هوای پاک ، آموزش ، فرهنگ سازی و رسانه

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط‌ زیست استان خوزستان