گزارش تصویری از حضور پرسنل اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان در روز قدس 1402