سفر دکتر ذوالجودی معاون دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست کشور به استان خوزستان - اردیبهشت 1402