استقبال دانشجویان مقطع ارشد و دکتری رشته محیط زیست استان خوزستان جهت تهیه رساله پایان نامه خود با انتخاب تالاب بامدژ

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان - تعدادی از دانشجویان مقطع ارشد و دکتری دانشگاه های اهواز با توجه به یکسری مزایا ، تالاب بامدژ را بعنوان منبع تحقیق و پژوهش خود جهت تهیه رساله پایان نامه انتخاب می کنند.
احمد فریسات مسئول مرکز پایش تالاب بامدژ در این خصوص گفت : با توجه به اینکه تالاب بامدژ سومین تالاب استان خوزستان می باشد و بواسطه نزدیک به بودن به مرکز استان با توجه به بُعد مسافت دیگر تالاب های استان و همچنین داشتن فضای مناسب در ساختمان مرکز پایش تالاب بامدژ ، مورد توجه تعدادی از دانشجویان رشته محیط زیست در مقطع ارشد و دکتری جهت تدوین رساله پایان نامه خود قرار گرفته است که این امر به نوبه خود فضای علمی مناسبی جهت تبادل اطلاعات بین دانشجویان ، جوامع محلی و همچنین محیط بانان مرکز بامدژ را ایجاد خواهد کرد و زمینه ارائه راهکار و ارتباط مناسب را بین سه ضلع مثلث جامعه علمی استان ، جوامع محلی و بدنه اجرایی و یگان اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان را در راستای حفاظت بهینه بر پایه اصول علمی روز از عرصه محیط زیست استان را در پی خواهد داشت و همچنین زمینه لمس میدانی و عینی این دانشجویان فرهیخته از معضلات و چالش های حفاظت از عرصه محیط زیست از جمله معضل تخریب و تصرف ، خشکسالی و لزوم تامین حق آبه تالاب ها را با حضور در مکان تحقیق و پژوهش خود از جمله تالاب بامدژ ایجاد و مهیا خواهد کرد.