بــرگـزاری جلـسه آمـوزشی جهت جلوگیری از ســوزاندن بقایای گیـاهی(ڪاه و كلش) در شهرستان دشت آزادگــان

 به گـزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان - در راستای ممانعت از آتش‌زدن کاه و کلش در مرکز خدمات و ترویج کشاورزی والفجر دشت‌آزادگان جلـسه‌ای با عنوان معایب و مضرات سوزاندن کاه و ڪلش و با دعوت از اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان برگزار گردید. در این جلسه ابتدا مــربیان جهادکشاورزی به ارائه راه حل و راهڪار جهت دفع این معضل پرداختند ڪه سوالاتی بین کشاورزان و مربیان مطرح شد. سپس سید کریم موسوی نماینده اداره محیط‌زيست به اثرات منفی پدیده مذکور بر حاصلخیزی اراضی زراعی و فرسایش خاک و آلودگی هوا پرداخت. همچنین با اشاره به ماده ۲۰ هوای پاڪ به جــرم بودن این عمـل و با یادآوری حدیث گرانبهای پیامبر اسلام(ص) که در آن از زمین به عنوان مادر بشریت یاد شده است، بـر لزوم حفاظت از زمیــن تاکید کرد.
در پایان ضمن قدردانی کشاورزان از مطالب مطرح شده توسط کارشناسان به ویژه نماینده اداره محیط زیست، خواستار برگزاری جلسات مستمر جهت آموزش بیشتر مطالب زیست‌محیطی شدند.