سومین دوره آموزشی مدیریت کاه و کلش در بین کشاورزان شهر گوریه

 سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شوشتر از برگزاری دوره آموزشی مدیریت حفظ بقایای کشاورزی پس از برداشت غلات برای کشاورزان بخش شعیبیه و شهر گوریه این شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان _ مهدی زمانپور در خصوص نحوه برگزاری این کارگاه آموزشی گفت: این دوره با همکاری این اداره و مرکز خدمات کشاورزی شماره ۳۵ در صبح دوشنبه مورخ ۲۵ اردیبهشت ماه ، برای کشاورزان شهر گوریه و بخش شعیبیه در یکی از مساجد گوریه برگزار شد.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شوشتر برگزاری این دوره را سومین برنامه توجیهی آموزشی کشاورزان در بهار امسال عنوان کرد و افزود : این برنامه نیز همچون سایر برنامه های برگزار شده در هفته های اخیر با حضور و تدریس کارشناس این اداره صورت گرفت و ضمن توزیع بروشورهای آموزشی در بین کشاورزان ، پیامدهای منفی سوزاندن بقایای گیاهی و روش های مدیریت کاه و‌ کلش و استفاده های مفید از بقایای حاصل از برداشت غلات و روش های جایگزین سوزاندن بقایا مورد آموزش قرار گرفت و به سوالات کشاورزان در این خصوص پاسخ داده شد.
وی گفت : ۲۷ فروردین و ۱۷ اردیبهشت ماه نیز دوره های آموزشی جداگانه ای برای کشاورزان منطقه عرب حسن و شهرک شهید فلاحی شوشتر در این راستا برگزار شد .