دستگیری صیاد غیر مجاز پرندگان وحشی

 رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول از دستگیری عامل زنده گیری پرندگان وحشی خبر داد
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان - در پی گشت و کنترل محیط بانان شهرستان دزفول در زیستگاه های طبیعی و پیشگیری از صید و شکار غیر مجاز گونه های جانوری، موفق به دستگیری یک نفر متخلف زنده گیری پرنده وحشی گشته و تعداد ۱۲ قطعه بلبل خرما و کلیه ادوات صید غیر مجاز وی کشف و ضبط گردید.مسعود نوری پور رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این رابطه اذعان داشت : براساس ماده ۱۲ قانون شکار و صید و نیز مستند به ماده ۸ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، هرگونه صید و شکار گونه های جانوری حمایت شده ممنوع بوده که با توجه به نوع گونه های صید شده در پرونده مذکور، متخلف جهت رسیدگی به جرائم صورت گرفته به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.گفتنی است، پرندگان مذکور پس از صحت سنجی بالینی در زیستگاه طبیعی خود رها سازی شدند.