برنامه فرهنگی پاکسازی شهری توسط اداره حفاظت محیط زیست اهواز برگزار شد

 
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان - پاکسازی ساحل غربی رودخانه کارون توسط اداره حفاظت محیط زیست اهواز و با همکاری معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری و شهرداری منطقه 2 اهواز اجرا شد.
رییس اداره محیط زیست اهواز در این خصوص گفت : بخش قابل توجهی از مشکلات شهرها در حوزه پسماند ریشه فرهنگی دارد که لازم است از طریق اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگی ، مرتفع گردد.
علی بنی عگبه گفت : ما براین باوریم که خرده فرهنگ های نادرست از طریق آموزش و آگاهی بخشیدن قابل اصلاح است . این برنامه در واقع یک کارگاه آموزش عملی عمومی بود که با همکاری ارگان های ذیربط و مشارکت مردمی صورت گرفت.
وقتی مردم به نوعی در امور شهروندی دخالت داده شوند ، رفته رفته حس تعلق و تعهد آنها نسبت به محیط زیست تقویت گردیده و ضمن ممانعت از رهاسازی پسماند در طبیعت در حفاظت از محیط زیست خواهند کوشید.
اداره حفاظت محیط زیست اهواز در سال ۱۴۰۲برای نهادینه کردن این فرهنگ ماهانه یک برنامه پاکسازی عمومی اجرا خواهد نمود.