سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان در جمع محیط بانان پارک ملی دز ؛پروژه احیای گوزن زرد ایرانی در این پارک ادامه خواهد یافت

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان - داوود میرشکار سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان در جمع پرسنل حفاظت محیط زیست پارک ملی دز با بیان اینکه باید از همه توان و تجهیزات برای حفاظت از میراث طبیعی جنگلهای دز تلاش کنیم ، گفت : توان و پرسنل خوبی در مجموعه پارک ملی دز وجود دارد و باید از این توان و تجهیزات در جهت احیای کامل گونه شاخص منطقه و استان که گوزن زرد ایرانی می باشد ، بکار گرفته شود. او ادامه داد : خوشبختانه تلاش‌های خوبی در زمینه احیای گوزن زرد ایرانی در منطقه انجام شده و باید در کنار کارهای حفاظتی برای گونه های با ارزش ، برنامه های آموزشی میحط زیستی هم برای جوامع محلی دنبال شود.سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست ادامه داد : پروژه احیا گوزن زرد ایرانی در سال‌های بعد نیز ادامه خواهد داد.
میرشکار از محیط‌بانان خواست تا در حفظ اموال و بهره گیری از تجهیزات اداری و کاری تلاش خود را داشته باشند و گفت : ما هم تلاش خواهیم کرد که نیازهای و کمبودهای موجود را جبران کنیم و پیگیر تبدیل وضعیت محیط بانان و بحث معیشتی آنها در ستاد و سازمان خواهیم بود.سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست در ادامه به همراه محیط بانان به گشت موتوری در منطقه پرداخت و از دو پاسگاه محیط‌بانی پارک ملی دز و میانرود نیز بازدید کرد.