پایش زیستگاه سمندر کوهستانی امپراطور در ایذه

 زیستگاه سمند کوهستانی امپراطور در شهرستان ایذه پایش شد
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان - کار پایش زیستگاه سمندر کوهستانی امپراطور در شهرستان ایذه به منظور بررسی جمعیت، وضعیت زیستگاهی و شرایط این گونه انجام شد.
سمندر امپراطور به عنوان یک گونه بومی منحصر به فرد در مرز‌های جنوبی استان لرستان و شمال استان خوزستان یافت می‌شود . این گونه از نظر بانک ژن نقش مهمی در تنوع گونه‌ای، ژنتیک اکوسیستم خاص خود و تعادل اکولوژیکی زیستگاه دارد.حیات این موجود زیبا در معرض انقراض قرار گرفته است و جزو گونه‌های در خطر انقراض در فهرست اتحادیه بین‌المللی حفاظت محیط زیست (lUCN) قرار گرفته است.