اقدام قابل تقدیر و در راستای حفاظت از عرصه محیط زیست توسط کشاورزان مجاور تالاب بامدژ

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان - تعدادی از کشاورزان مجاور تالاب بامدژ بدلیل موقعیت خاص و جغرافیایی این تالاب یعنی واقع شدن بین زمین های کشاورزی اطراف ، اقدام به جایگزینی پمپ های آبیاری گازوئیلی و سنتی خود با الکترو پمپ های برقی جهت آبیاری زمین های کشاورزی کردند.احمد فریسات مسئول مرکز پایش تالاب بامدژ در این خصوص گفت : این اقدام قابل تقدیر تعدادی از کشاورزان مجاور تالاب بامدژ فارغ از بحث مزیت کاهش هزینه های جانبی و همچنین کاستن از زحمات زیاد آبیاری به روش سنتی و قدیمی برای خود کشاورزان یعنی استفاده از پمپ های گازوئیلی که در اصطلاح محلی به آن مکینه هم می گویند به نوبه خود و از جانب قانون حفاظت از خاک اقدامی درخور تقدیر می باشد. چرا که با این روش از ایجاد آلودگی خاک بدلیل سرایت مواد آلاینده نفتی و همچنین آلودگی صوتی در محیط زیست جلوگیری می شود . نکته قابل توجه در این خصوص ذکر این مطلب می باشد که با توجه به محصور شدن تالاب بامدژ بین زمین های کشاورزی بدلیل موقعیت خاص جغرافیایی و تغییرات اقلیمی سالیان اخیر و همچنین بدلیل اینکه بعضی از پمپ های آبیاری سنتی (مکینه) در حین کار کردن صدایی شبیه به صدای شلیک گلوله ایجاد می کنند ؛ لذا این کشاورزان با تغییر روش آبیاری خود با استفاده از الکترو پمپ های برقی به شکل غیر مستقیم باعث ایجاد احساس امنیت در تعدادی از گونه های پرندگان بومی و مهاجر ساکن در تالاب بامدژ خواهند شد. لازم بذکر می باشد ، وفق قوانین سازمان حفاظت محیط زیست کشور، هر گونه فعالیت صنعتی و غیره که منجر به آلودگی عرصه خاک شود ، توسط قانون گذار جرم تلقی شده و جرائمی در این خصوص بر آن مترتب می باشد که میزان و کم و کیف این جرائم توسط کارشناسان ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها و همچنین شهرستان های تابعه مشخص و قابل پیگیری می باشد.