بازدید علمی دانشجویان مرکز علوم و فنون دریایی خرمشهر در آستانه سالروز آزادسازی خرمشهر سرافراز از تالاب بامدژ

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان - تعدادی از دانشجویان مرکز علوم و فنون دریایی خرمشهر مصادف با سالروز آزادسازی خرمشهر سرافراز در راستای کاری تحقیقاتی و علمی از مرکز پایش تالاب بامدژ بازدید بعمل آوردند.
احمد فریسات مسئول مرکز پایش تالاب بامدژ در این خصوص گفت : مصادف با سالروز آزادی خرمشهر و شکست حصر شهر خون و قیام تعدادی از دانشجویان مرکز علوم و فنون دریای خرمشهر جهت کاری تحقیقاتی و بررسی علل خشکسالی های اخیر تالاب ها و تاثیر منفی این معضل محیط زیستی بر حیات تالاب ها و همچنین اثرات مخرب پدیده ریزگردها بر سلامتی جوامع محلی و حتی ساکنین کلانشهر اهواز با توجه به واقع شدن تالاب بامدژ در بالادست شهر اهواز بازدید بعمل آوردند.