بازدید مشترک‌ اداره حفاظت محیط زیست دشت‌آزدگان و شهرداری سوسنگرد از مرکز معاینه فنی خودرو

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان _ هادی جلالی سرپرست اداره حفاظت محیط زیست دشت‌آزادگـان و امین حشمتیان کارشناس این اداره به همراه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری سوسنگرد از مرکز معاینه فنی خودروهای سبک در این شهرستان بازدید میدانی انجام دادند.
جلالی تصریح کرد : این بازدید که مطابق بند ۵ مصوبه‌ شورای ترافیک شهرستان به عمل آمد به منظور نظارت بر عملکرد و ارزیابی انجام مطلوب معاینات و بررسی میزان رعایت ضوابط، دستورالعمل‌ها و استانداردهای لازم از سوی مراکز معاینه فنی بوده است. به همین منظور پایش نحوه صدور گواهی معاینه فنی، فضای سالن‌ها، عملکرد سیستم‌ها و دستگاه‌ها همچنین انجام درست آزمایشات براساس دستورالعمل‌ها و استانداردهای ابلاغی صورت گرفت.در این بازدید مشخص گردید معاینه فنی آزمون صدای خودروها انجام نمی‌گیرد. همچنین تاریخ اعتبار گواهینامه‌های کالیبراسیون سوخت‌سنج آموزش سه‌گانه به اتمام رسیده است‌ که در آخر نکات و راهنمایی‌های لازم به مسئولین این مرکز یادآوری شد.جلالی افزود : در سال جاری پایش و نظارت بر فعالیت مراکز معاینه فنی به صورت منظم و ماهانه از سوی کارشناسان این اداره انجام صورت خواهد گرفت و در صورت مشاهده کوچکترین تخلف گزارش به مراکز نظارتی استان ارسال می‌شود.