بسیجیان شاغل در محیط زیست سفیران تبیین در حوزه محیط زیست هستند

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان - داوود میرشکار سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان در جریان سفر فرمانده و اعضای بسیج سازمان حفاظت محیط زیست به استان خوزستان گفت : بسیجیان شاغل در محیط زیست سفیران سازمان در حوزه تبیین هستند و می توانند با ارائه عملکرد خوب ، در دستاوردهای دولت در همه بخش ها نقش بسزایی داشته باشند. وی افزود : این فرصت مناسبی است که علاوه بر فعالیت های محیط زیستی در واحد بسیج هم بتوانیم کمک حال همکاران و در عملکرد دستاوردهای سازمانی نقش داشته باشیم.
او ادامه داد : با توجه به اینکه صندوق ایثارگری در حوزه فعالیت پایگاه بسیج سازمان است می توان از توان این بخش در فراهم نمودن امکانات بهتر و معیشت برای همکاران استفاده نمود.وی در بخش دیگری از سخنان خود به شناخت فرصت ها برای کمک به محیط زیست و همکاران اشاره کرد و گفت: ما در استان خوزستان در حال شناخت این فرصت ها هستیم .او ادامه داد : بسیج باید طرح هایی برای تشویق کارکنان در برنامه‌های فرهنگی و همچنین توجه ویژه‌ای به خانواده‌های کارکنان داشته باشد و بتوانیم در فصل هایی از سال میزبان همکاران به اتفاق خانواده در سایر نقاط کشور باشد. میرشکار در بخش پایانی سخنان خود گفت : ما برای اینکه بتوانیم به خواسته های خود در حوزه محیط زیست دست یابیم باید به دنبال کار نو و جدید باشیم و باید این شعار ما باشد که امسال را "سال تحقق آرزوهای محیط زیست بدانیم" و آرزوهایمان را در زمینه حفاظت از محیط زیست اجرایی کنیم . او با اشاره به ظرفیت و توان استان خوزستان گفت :ظرفیت خوبی در این استان وجود دارد و امیدواریم با کمک نیروهای بسیج بتوانیم کارهای مثبتی در زمینه حفاظت از محیط زیست انجام دهیم و این کارها به عنوان نمونه و الگو برای سایر استان ها مد نظر قرار گیرد.