بازدید شبانه از سنگ شکن شهرستان لالی

 رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لالی از بازدید شبانه از سنگ شکن شهرستان لالی خبر داد
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان - فرید صالحی پور باورصاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لالی گفت : به ‌منظور پایش و نظارت بر عملکرد سنگ شکن های مستقر در شهرستان، کنترل وبررسی میزان آلایندگی ، مقابله و برخورد با موارد تخلف ، گشت های شبانه از صنایع بصورت سرزده ایجاد شده است.
صالحی پور باورصاد با تاکید بر ادامه دار بودن گشت های شبانه افزود : دراین پایش و نظارت ها بر نحوه فعالیت سنگ شکن ها، ضوابط محیط زیستی از جمله استفاده از دوش آب بر روی سرندها ، حوضچه ترسیب اصولی، عدم ایجاد گرد و غبار و .... نظارت می شود و در صورت مشاهده مشکل، تذکرات لازم جهت رفع معضلات به مدیریت سنگ شکن ابلاغ می شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه درصورت مشاهده تخلف به این واحدها ، طی مدت معینی جهت برطرف نمودن معایب و نواقص مهلت داده می شود، تصریح کرد: درصورت مشاهده تخلف ضرورت دارد این واحدها ضمن اتخاذ تمهیدات لازم جهت برطرف نمودن آلودگی‌های ایجاد شده، مستندات آن را به محیط زیست ارائه دهند تا این اداره نسبت به پایش و بررسی مجدد آنها اقدام نماید.
صالحی پور در پایان اظهار کرد: در راستاي انجام وظايف و مأموريت هاي محوله و به منظور برقراري و ثبات و تعادل محيط زيست ، جلوگيري از بروز بحرانها و معضلات زيست محيطي و اتلاف منابع، با جديت و به صورت مستمر، تمامی واحدهاي توليدي صنعتي شهرستان را مورد نظارت، پايش و بازديد قرار مي دهد.