بازدید ازکارخانجات سنگ شکن، ماسه شویی و تولید آسفالت در شهرستان مسجدسلیمان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان - مصطفی یوسفی قندعلی رئیس اداره محیط زیست شهرستان مسجدسلیمان گفت : کارخانجات سنگ شکن و ماسه شویی وتولید آسفالت درشهرستان مسجدسلیمان مورد بازدید قرار گرفتند. وی افزود : دراین بازدید مشکلات محیط زیستی از جمله آلودگی هوا و پساب ناشی از فعالیت واحدهای مذکور بررسی شد . یوسفی گفت : پس از بازدید ، صدور اخطاریه مهلت دار جهت رفع آلودگی صادر گردید که درصورت عدم احترام افراد مذکور به مراجع قضایی معرفی می گردند.بازدید از دکل حفاری در منطقه ذیلایی رئیس اداره محیط زیست شهرستان مسجدسلیمان ادامه داد : همچنین طی بازدیدی به همراه نمایندگانی از شرکت ملی مناطق نفت خیز ، شرکت بهره‌ برداری نفت و گاز مسجدسلیمان و پیمانکار حفاری ، وضعیت زیست محیطی منطقه و دکل حفاری در منطقه ذیلایی مورد بررسی قرار گرفت.یوسفی افزود : با توجه به ترک دکل از موقعیت حفاری ، درخصوص مدیریت کنده های حفاری ، رفع آلودگی خاک و مدیریت پساب صنعتی و انسانی باقیمانده بر روی موقعیت حفاری تصمیم گیری شد. همچنین شرکت مجری ملزم به پاسخگویی و جبران خسارت وارده به خاک درآن منطقه شد.