پسماندهای دامپزشکی و کشاورزی دزفول ساماندهی می شوند رییس اداره حفاظت محیط زیست دزفول از لزوم مدیریت پسماند های دامپزشکی و کشاورزی در این

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان - اولین کمیته تخصصی مدیریت پسماندهای دامپزشکی و کشاورزی شهرستان دزفول با حضور روسا و کارشناسان ادارات محیط زیست، معاونت غذا و دارو، معاونت بهداشتی، دامپزشکی، مرکز بهداشت، جهاد کشاورزی، اتحادیه مرغداران و دامداران برگزار شد.
مسعود نوری پور رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول با اشاره به احتمال انتقال بیماری مشترک از طریق پسماندهای شیمیایی ، دارویی و عفونی دامپزشکی و کشاورزی به انسان اظهار داشت : عدم وجود برنامه منسجم در مدیریت این گونه پسماندها و دفع غیر اصولی آنها توسط دستگاه های متولی یا تولید کنندگان، می تواند تهدید جدی علیه بهداشت و سلامت عمومی جامعه تلقی گردد.
وی افزود : قطع زنجیره بیماری زایی و جلوگیری از پیامدهای منفی پراکنش پسماند های کشاورزی و دامپزشکی مستلزم همکاری صاحبان مشاغل در این بخش و همراهی ادارات دامپزشکی، جهاد کشاورزی و دانشگاه علوم پزشکی با سازمان محیط زیست می باشد.شایان ذکر است ، در پایان این کارگروه تخصصی، ضمن اخذ نظرات کارشناسی با اتفاق نظر کلیه اعضا، مصوباتی در جهت الزام و نحوه پیگیری کنترل و مدیریت این گونه پسماندها و همچنین تفاهم اجرای دوره های ترویجی و آموزشی لازم برای جامعه هدف مورد نظر تصویب گردید.