دیدار رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لالی با دادستان

 همزمان با هفته محیط زیست ریاست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لالی با حضور در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان با دادستان دیدار و گفتگو کردبه گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان - فرید صالحی پور باورصاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لالی در این دیدار اظهار داشت : امیدوارم همچون گذشته همکاری خوبی بین قوه قضایی و محیط زیست شهرستان در جهت برخورد با تخلفات و جرائم محیط زیستی وجود داشته باشد و خواستار ادامه و توسعه این روابط هستیم.
صالحی پور باورصاد ضمن اشاره به وسعت حوزه اجرایی محیط زیست و کمبود نیروی اجرایی سازمان محیط زیست تصریح کرد : کنترل و جلوگیری از آلودگی های آب، خاک و هوا و همچنین حفاظت و حراست از عرصه های طبیعی، حیات وحش و غیره از جمله وظایف سازمان محیط زیست می باشد که یک سازمان به تنهایی نمی تواند به طور کامل از عهده این کار برآید. صالحی پور رئیس اداره حفاظت محیط زیست لالی ادامه داد : بر همین اساس حراست و حفاظت از محیط زیست در اصل پنجاهم قانون اساسی وظیفه همگانی تلقی شده است و در سطح ارگان های دولتی و غیردولتی نیز حمایت ها و همکاری های قوه قضاییه در کاهش از جرایم محیط زیستی بسیار موثر می باشد.
عالی پور دادستان شهرستان لالی در این دیدار ضمن تبریک و گرامیداشت هفته محیط زیست، ضمن اعلام آمادگی برای همکاری کامل با اداره محیط زیست لالی برای مبارزه با تخلفات زیست محیطی، اظهار داشت: حفاظت و حراست از محیط زیست حفاظت از زندگی است و بدون محیط زیست سالم امکان زندگی سالم و توام با آرامش وجود نخواهد داشت و قوه قضائیه شهرستان آمادگی هر گونه همکاری با اداره محیط زیست را دارد.