اطلاعیه آغاز فراخوان انتخاب واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز 1401

به اطلاع مدیران محترم کلیه واحدهای صنعتی ، معدنی و خدماتی سراسر کشور می رساند:
فراخوان انتخاب واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز سال ۱۴۰۱ از سوی سازمان حفاظت محیط زیست آغاز گردید.
مدیران واحدها می توانند پرسشنامه واحدهای صنعتی ، معدنی و خدماتی سبز سال1401 به همراه دستورالعمل و پرسشنامه فایل الکترونیکی را از پرتال سازمان حفاظت محیط زیست به آدرس https://iranemp.ir
دریافت و نسبت به تکمیل آن تا ۱۲ مرداد اقدام نمایند.
تلفن دبیرخانه و پاسخگویی(مهندس بیدی)۰۲۱-۴۲۷۸۱۵۵۰ ۰۲۱-۴۲۷۸۱۵۴۱#دولت_مردم#ایران_قوی#صیانت_از_انفال#اصل_پنجاه_قانون_اساسی#آسمان_آبی #زمین_سبز‌#مشارکت_مردمیپایگاه خبری سازمان حفاظت محیط زیست آدرس پورتال :http://www.doe.ir آدرس کانال بله:https://ble.ir/join/ZGJiMDU2Mj