نشست اداره محیط زیست شهرستان لالی با فرماندهی انتظامی پاسگاه تراز

  ریاست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لالی از نشست مشترک با فرماندهی پاسگاه انتظامی تراز بخش حَتی خبر داد
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان - فرید صالحی پور باورصاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لالی در این نشست که در محل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برگزار شد، ضمن تشکر و قدردانی از حمایت ها و همکاری های پرسنل پاسگاه انتظامی در برخورد با متخلفین زیست محیطی به تبیین جایگاه و اهمیت محیط زیست و لزوم حفاظت از آن پرداخت.
یوسفی فرمانده پاسگاه انتظامی تراز نیز با بیان اینکه حفاظت از محیط زیست طبق اصل پنجاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یک وظیفه همگانی است، جهت هرگونه همکاری با محیط زیست شهرستان درخصوص برخورد قاطع با متخلفین این حوزه اعلام آمادگی نمود.
صالحی پور در پایان اظهارداشت: با توجه به نبود پاسگاه محیط بانی و یک مقر ثابت در منطقه و کمبود نیروی اجرایی در شهرستان میطلبد پاسگاه های انتظامی نهایت همکاری در کشف تخلفات زیست محیطی را با این اداره داشته باشند.