طی بررسی و پایش واحدهای آلاینده به مراجع قضایی معرفی شدند

به دنبال انتشار بوی نامطبوع و مرگ و میر ماهیان در بندر ماهشهر و بندر امام خمینی/ طی بررسی و پایش واحدهای آلاینده به مراجع قضایی معرفی شدند به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست استان خوزستان - ايرج سليماني رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان بندر ماهشهر در اين خصوص گفت : اداره حفاظت محيط زيست شهرستان به صورت شبانه روزي اقدام به پايش نقاط مختلف در سطح شهر و همچنین صنايع مستقر در شهرستان می نماید كه طی این پایش ها در مناطقی بو استشمام گرديد که با بصورت دقیق تر صنايع در محيط اطراف بو بررسی شد. وی ادامه داد : پس از بررسی و تا مشخص شدن نقاط آلوده ، براي تعدادي از صنايع اخطاريه صادر گرديد . همچنين از شركت های پتروشيمي یکی به دليل ايجاد آلودگي هوا و دیگری به علت عدم همكاري با كارشناسان اداره حفاظت محيط زيست جهت پايش و بازرسي ، با شكايت اين اداره به مراجع قضايي معرفي گرديدند و براي يكي از شركت هاي مستقر در شهرك صنعتي بندرماهشهر نیز توسط دادستان شهرستان حكم پلمپ صادر شد . رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان بندر ماهشهر در ادامه ضمن قدردانی از دادستان های شهرستان بندر ماهشهر و بندرامام خميني(ره) به دليل حمايت از محيط زيست و سلامت شهروندان و همكاري با اداره حفاظت محيط زيست جهت برخورد با واحدهاي آلاينده، بيان نمود : در راستاي شناسايي و برخورد با منابع آلاينده ، اداره محيط زيست به همراه محمدي دادستان بندرماهشهر و جعفري اصل دادستان بندرامام خميني (ره) از نقاطي كه بو استشمام مي شد و همچنين از شركت هايی كه به مراجع قضايي معرفي گرديده بودند ، بازديد مشتركي انجام شد. سليماني اضافه نمود: با توجه به استقرار صنايع بزرگ پتروشيمي و تجميع صنايع در شهرستان و بار آلودگی منطقه در شرایطی که میزان رطوبت در شهرستان افزایش پیدا می کند ، این بو در محیط شهری بیشتر استشمام می شود . از ابتداي سالجاري پروپزال طرح جامع كاهش آلودگي هواي شهرستان به منظور تعيين سهم هركدام از صنايع در آلودگي هواي منطقه توسط دانشگاه تهران تهيه و در مراحل بررسي كاشناسي مي باشد كه پس از اتمام بررسي و تصويب در فرمانداري شهرستان، اجراي پروژه آغاز مي گردد. مرگ و مير تعدادی از ماهيان درياچه نمك در حال بررسی است رئيس اداره حفاظت محيط زيست بندر ماهشهر در ادامه درخصوص مرگ و مير تعدادی از ماهيان درياچه نمك نیز گفت: در این خصوص این اداره اقدام به پايش و نمونه برداري از آب حوضچه هاي استحصال نمك نمود . وی ادامه داد : بعد از مرگ و مير ماهيان در سال 1401 ، مركز تحقيقات شيلات طي قراردادي با شركت پتروشيمي بندرامام ، متولي انجام تحقيقات و پايش حوضچه هاي استحصال نمك گرديد. لذا مقرر شد پس از انجام مطالعات مقتضي، نسبت به ارائه راهكارهاي لازم جهت كنترل شرايط به منظور جلوگيري از چنين اتفاقاتي اقدام گردد. سليماني افزود: از ابتداي سالجاري مكاتبات متعددی با پتروشيمي بندرامام ، درخصوص مواردي همچون رشد جلبك ها و نحوه آبگيري به منظور جلوگيري از مرگ و مير آبزيان انجام شده است.