پاکسازی گلزار شهدای لالی در روز اربعین حسینی

ریاست اداره حفاظت محیط زیست لالی از پاکسازی گلزار شهدای شهرستان در روز اربعین حسینی خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان - فرید صالحی پور باورصاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لالی اظهار داشت : این اقدام با هدف حفظ پاکیزگی شهری و ارتقای فرهنگ شهروندی و جلب مشارکت آن ها در برنامه های محیط زیستی انجام شد. صالحی پور ضمن تاکید بر حفظ ارزش زیست محیطی در کنار حفظ ارزش های مذهبی ایام عزاداری محرم افزود: به منظور پاکسازی گلزار شهدا برنامه ای با مشارکت شهروندان بویژه کودکان و دانش آموزان صورت گرفت و در حین برنامه به آنان توصیه گردید که از رها نمودن پسماند و ظروف یکبار مصرف در معابر و خیابان پرهیز نمایند. صالحی پور تصریح کرد: چنین اقداماتی این پیام‌ را می‌رسانند که حفظ محیط‌زیست ، تنها وظیفه یک ارگان یا اشخاص خاصی نیست ، بلکه شهروندان هم به نوبه‌ خود در این امر سهیم‌ هستند و بایستی با کاهش تولید زباله و رها نکردن آن در شهر و طبیعت ، مسئولیت شهروندی خود را به بهترین نحو ایفا نمایند و مدیریت زباله‌های تولیدی خود را عهده‌دار باشند.