دستگیری متخلفان شکار غیر مجاز در منطقه حفاظت شده کرخه

مامورين یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی کرخه ، متخلفین شکار غیر مجاز پرندگان در منطقه حفاظت شده کرخه را دستگير کردند به گزارش روابط عمومی‌ اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان - محمد الوندی رییس اداره پارک ملی کرخه گفت : در پی گزارشات مردمی مبنی بر حضور گروهی شکارچی در منطقه حفاظت شده کرخه در حوزه بخش‌ مرکزی شهرستان کرخه به صورت پشت سر هم در طی هفته گذشته مامورين یگان پارک ملی کرخه تلاش برای شناسایی و دستگیری آنان را در دستور کار قرار دادند ولی علی رغم هماهنگی با همیاران و انجام چند مأموریت ، هر بار متهمان از محل متواری می شدند. وی ادامه داد : نهایتا در مورخه ۱۳ شهريور ماه پس از دریافت گزارش حضور چند باره آنها با تغییر برنامه گشت و پایش همه‌ مسير های خروجی، خودروی حامل متهمان و ادوات آنها مشاهده گرديد ولی راننده‌ با استفاده از شلوغی مسير در ایام اربعين و امحاء ادوات متواری شد که با درايت و تلاش يگان پارک ملی کرخه بدون‌ حادثه و آسیب به کسی ، خودروی متخلفان متوقف و یک قبضه سلاح پی سی پی کشف گرديد. همچنین با جستجو در مسير لاشه تعدادی پرنده از خانواده کبوتر ها که به بيرون پرت کرده‌ بودند جمع آوری گرديد. دو نفر از متهمان با دو قبصه سلاح دیگر با استفاده از تاريکی شب متواری شدند. فرد دستگير شده نیز به همراه کليه ادوات با دستور مقام قضایی تحويل کلانتری محل‌ وقوع جرم شد.