| دوشنبه 26 آذر 1397     
سفارشی سازی
   EN
 
 
    
  
 
 
اخبارآئین نامه هادستورالعمل ها
ضوابط و روشهای اجراییقوانینمحیط انسانی
مناطق تحت مدیریتتالابهامنطقه شکار ممنوع
مناطق حفاظت شدهصدور مجوزهای محیط طبیعیصدور مجوزهای محیط انسانی
محیط طبیعیموزهاستاندارد های محیط انسانی
محيط زيست درياييتالاب شادگاندستور العملهای معاونت محیط طبیعی
گرد و غبارآموزش و مشارکتهای مردمیروابط عمومی
شماره تلفن و آدرسلیست مدارس و مربیان طرح محیط یارگزارش تصویری
تابلو اعلاناتروز شمار محیط زیستگزارش روزانه وضعیت کیفی هوا
مطالب وب سایتمحیط زیست در آیینه رسانه هاآبادان
غاجاریامیدیهاندیکا
اندیمشکاهوازایذه
باغ ملکبهبهانحمیدیه
خرمشهردزفولرامشیر
رامهرمزشادگانشوش
شوشترگتوندلالی
ماهشهرمسجد سلیمانهفتگل
هندیجانهویزهبندر امام خمینی
باویدشت آزادگانکار گروه ها
نشریات
مقالات تخصصی
شورا ها و کارگروه های مهم
شورای حفاظت کیفی رود خانه کارونکار گروه مدیریت پسماندکارگروه آلودگی هوا
شورای پژوهشستاد استانی مقابله با گرد وغبارچند رسانه
ادارات حفاظت محیط زیست شهرستانها
 

 


اداره کل حفاظت  محیط زیست استان خوزستان
Departement Of Environment
   تماس با ما
   اهواز :بلوار گلستان نرسیده به پنج طبقه
        سازمان آب و برق-انتهای خیابان آذین  
       

    تلفن : 70-33737769
    فکس : 33737772
    سروش : khzdoe@
    ایمیل : info@khzdoe.ir
    

  قوانین و مقررات
  کارگروه ها و جلسات
  مقالات تخصصی
  اداره محیط زیست شهرستانها
  اخبار و رویدادها
  آخرین پروژه ها

  شکایات
  گالری تصاویر
  خدمات دولت الکترونیک
  آموزش و مشارکت های مردمی
  مناطق حفاظت شده
  مناطق شکار ممنوع

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه