صفحه اصلی روش اجرایی استعلام خودروهای وارداتی و تعویض پلاک

نام خدمت: روش اجرایی استعلام خودروهای وارداتی و تعویض پلاک
واحد: محیط زیست انسانی
شرح : متقاضیان به منظور ترخیص خودروهای وارداتی و یا تعویض پلاک خودروها(بنزینی و دیزلی) و یا شماره گذاری خودروهای مزایده ای،با در دست داشتن مدارک لازم شامل ، و همچنین برگ مشخصات خودرو و برگه معاینه فنی خودرو و نتیجه آنالیز گازهای خروجی اگزوز به کارشناس مربوطه مراجعه نموده و پس از بررسی مدارک و تطبیق آنها با ضوایط و استانداردهای موجود،مجوز مربوطه توسط کارشناس صادر و جهت تائید نهایی به معاون محیط زیست انسانی تحویل داده می شود.
 
 
مدت زمان انجام كار:
·         یک روزه
 
مراحل و شرح اقدامات:
·        برگ مشخصات خودرو
·        برگ سبز گمرک برای خودروهای وارداتی
·        برگه معاینه فنی خودرو و نتیجه آنالیز گازهای خروجی اگزوز

مراحل و شرح اقدامات:


دانلود فایل ضمیمه
طراحی و پیاده سازی: راد وب