پنج شنبه 21 آذر 1398

معاونت آموزش و پژوهش از دفاتر زیر تشکیل شده است :

اقدامات دفتر آمار و فناوری اطلاعات در سال 92


 راه اندازی سیستم ویدئو کنفرانس


 راه اندازی سامانه آموزش مجازی


 راه اندازی سامانه یکپارچه کتابخانه سازمان محیط زیست


 راه اندازی سامانه ارزیابی عملکرد


 ارتقاء و بروزرسانی سامانه مکاتبات اداری سازمان


 راهبری، نگهداری و ارتقاء سرویسها و بستر شبکه داخلی و اینترنت(سخت افزار و نرم افزار)


 نیازسنجی و شناسایی اطلاعات آماری مورد نیاز حوزه های مختلف


 طراحی فرمهای خدمات الکترونیک(برروی پورتال سازمان)


 پشتیبانی و ارتقاء پهنای باند شبکه اختصاصی سازمان


 پشتیبانی و نگهداری نرم افزارهای عمومی سازمان   


آموزش و مشارکت مردمی 

                                 دفتر آموزش و مشارکت مردمی

 
      آموزش همگانی
    جاری نگهداشتن برنامـه " جامع آموزش محیـط زیست و توسعه پایـدار" ( برنامه کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت) با همکاری وزارتخانه ها، دستگاهها و نهادهای مربوطه و نیز ادارات کل استانی و دفاتر ستادی سازمان
 
   همکاری باواحدبرنامه ریزی درخصوص تهیه و تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد برنامه " آموزش محیط زیست و توسعه پایدار" و ارائه گزارشات مربوطه پایان هر دوره از برنامه های پنج ساله توسعه
 
     سیاستگذاری و تدوین برنامه های اجرایی در زمینه آموزش همگانی و ابلاغ آن به ادارات کل استان ها
 
     نظارت بر اجرای برنامه های آموزش همگانی در ادارات کل استان ها
 
    شناسایی و تعیین نیازهای آموزشی گروههای مخاطب اجتماعی جهت دانش افزایی و اشاعه فرهنگ زیست محیطی به آنها
 
   همکاری و هماهنگی با وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات، فن آوری و سایر مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی در خصوص تحقق آموزش رسمی محیط زیست و توسعه پایدار
 
   برنامه ریزی در خصوص تهیه و تولید منابع آموزشی ( نوشتاری – دیداری ) برای گروههای مخاطب اجتماعی براساس نیازهای آموزشی تعیین شده
 
     انجام پژوهشهای مربوط به دست یابی به شیوه های نوین آموزش محیط زیست و توسعه پایدار برای گروههای مخاطب اجتماعی
 
   انجام مطالعات تطبیقی پیرامون بررسی وضعیت آموزش محیط زیست در سایر کشورهای جهان جهت دست یابی به الگوهای نوین و اثر گذار آموزشی برای مخاطبین اجتماعی
 
     تشویق   و حمایت از محققان و فعالان عرصه حفاظت از محیط زیست   و توسعه پایدار کشور ( جایزه ملی محیط زیست )
 
     بررسی طرحها و پروژه های آموزشی مربوط به حفاظت از محیط زیست و گسترش فرهنگ آن در بین آحاد جامعه
     ارزشیابی و نظارت بر انجام فعالیتهای آموزشی واحدهای تابعه و ارائه گزارشات مربوطه
 
     انجام طرحها و پروژه های افکارسنجی جهت تاثیرگذاری آموزشهای ارائه شده به گروههای مخاطب اجتماعی
 
   همکاری با دفتر روابط عمومی و امور رسانه در زمینه برگزاری مراسم و جشنواره ها در ایام و مناسبتهای زیست محیطی با هدف آموزش و جلب مشارکت مردم در حفاظت محیط زیست
 
     تدوین و راهبری اصول سیاست های چاپ و نشر سازمان حفاطت محیط زیست
 
     انتشار آثار و تالیفات با موضوعات مختلف زیست محیطی
 
    تهیه و تولید مجلات علمی ، پوستر، بروشور و ... در زمینه حفاظت محیط زیست با همکاری واحدهای ذیربط
 
آموزش ضمن خدمت
     طراحی برنامه های آموزشی مبتنی بر نیازهای تعیین شده ( تهیه و تدوین تقویم آموزشی کارکنان سازمان)
 
     انجام اقدامات مربوط به اخذ مجوز اجرای دوره های آموزشی از معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور
 
     نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی
 
     ارزشیابی، اجرا و بررسی اثربخشی دوره های آموزشی و انعکاس آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 
   برنامه ریزی جهت تأمین نیازهای آموزشی کارکنان از طریق معرفی کارکنان و مدیران به موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و سایر موسسات آموزشی معتبر و دوره های آموزشی خارج از کشور
 
     برنامه ریزی جهت جلب مشارکت مراکز و موسسات آموزشی تعیین صلاحیت شده جهت طراحی و اجرای برنامه های آموزشی
 
   استقرار و راهبری " نظام جامع آموزش کارکنان سازمان " با الزامات قانونی مربوطه براساس مصوبات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شامل نیازسنجی آموزشی کارکنان و مدیران سازمان ، تهیه شناسنامه آموزشی برای کارکنان سازمان و ... می باشد
 
  برنامه ریزی درخصوص تهیه و تولید منابع آموزشی نوشتاری – صوتی ، تصویری با بهره گیری از تکنولوژیهای نوین آموزشی برای کارکنان سازمان
 
 
        جلب مشارکت مردمی
    ارزیابی و نظارت بر فعالیتهای سازمان های مردم نهاد زیست محیطی
 
   تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد سرمایه اجتماعی کشور در زمینه حفاظت ازمحیط زیست وتوسعه پایدار کشور به ویژه سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی
 
 
   انتقال مفاهیم مشارکت در مباحث زیست محیطی به نیروهای تاثیرگذار و موثر در عرصه های عمومی ظرفیت سازی در خصوص بهره گیری از سرمایه اجتماعی کشور در جهت حفاظت از محیط زیست وتوسعه پایدار کشور
 
     جلب و همکاری مشارکت جوامع محلی در زمینه حفاظت محیط زیست
 
 
     بستر سازی وتسهیل فعالیت سازمان های مردم نهاد زیست محیطی
 
     طراحی و اجرای پروژه های مربوط به بهره گیری از رهیافتهای مشارکتی در زمینه حفاظت از محیط زیست
 
     حمایت از تلاشها وفعالیتهای   گروه های داوطلب وسازمان یافته در زمینه محیط زیست
 
     بهره برداری مناسب از تجارب کشورهای موفق در خصوص جلب مشارکتهای مردمی در زمینه حفاظت محیط زیست
 
    برقراری ارتباط فعال و مستمر بین سازمان های مردم نهاد زیست محیطی و سازمان حفاظت محیط زیست
 
     زمینه سازی برای توسعه سازمانهای غیر دولتی و تشکل های تخصصی و سازمان های محلی در راستای تحقق وظایف سازمان
 
   مطالعه و بررسی طرح های مربوط به ایجاد فرصت های شغلی زیست محیطی در مناطق محروم کشور با تاکید بر مدیریت پایدار محیط زیست
 
     سیاستگذاری و تعیین خط مشی فعالیت های سازمان های مردم نهاد براساس برنامه های پیشنهادی ادارات کل استان
 
     انجام سایر امور مربوط که از سوی مقام ما فوق به دفتر ارجاع میشود
 
  
  پژوهش و توسعه پایدار
 
         پژوهش
    تدوین الویتهای پژوهشی کشور در حوزه حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار
 
     تعیین سیاستها، خط مش ها و اهداف تحقیقاتی ( کوتاه مدت، میان مدت ، دراز مدت) با هماهنگی سایر معاونتهای سازمان
 
     بررسی مقررات لازم به منظور اتخاذ تدابیر و روش های ارتباط با دانشگاهها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی کشور در جهت بهره مندی از نیروهای بالقوه تحقیقاتی آنها
 
       تنظیم وتدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز کمیته های تخصصی و شورای پژوهشی استان ها
 
     تدوین طرح ها و پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی منطقه ای ، ملی و بین المللی
 
     تعیین چارچوب و چگونگی نظارت و ارزیابی فعالیت های پژوهشی واحدهای ستادی و استانی
 
     تهیه و تدوین گزارشهای عملکرد از فعالیتهای پژوهشی سازمان ( براساس گزارشهای کمیته های تخصصی و شورای پژوهشی استانهاوستاد)
 
     ایجاد سیستم مدیریت اطلاعات پژوهشی در زمینه محیط زیست
 
     توسعه و تجهیز کتابخانه مرکزی سازمان با رویکرد گردآوری منابع علمی تخصصی در زمینه محیط زیست، ساماندهی این منابع و اشاعه اطلاعات سازمان یافته به مراجعین
 
     تهیه و گردآوری منابع و بانکهای اطلاعاتی در زمینه علوم وابسته به محیط زیست با هدف ایجاد کتابخانه دیجیتالی
 
 
            توسعه پایدار
     مطالعه و زمینه سازی جهت ارائه پیشنهاد برای تدوین خط مشی راهبردها وشاخص های توسعه پایدار و تلفیق و یکپارچگی مسائل زیست محیطی اقتصادی و اجتماعی کشور (بلند مدت و میان مدت)
 
     همکاری های بین المللی توسعه پایدار با هماهنگی دفتر امور بین الملل وکنوانسیونها
 
     گردآوری آمار و اطلاعات مربوط به شاخص های توسعه پایدار با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذیربط
 
     همکاری با دفتر آموزش و مشارکت مردمی در برگزاری دوره های آموزش توسعه پایدار برای سیاستگذاران ، برنامه ریزان و مسئولان کشور در جهت اشاعه نگرش توسعه پایدار
 
      هماهنگی با وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی کشور در لحاظ شاخص های پایداری در تدوین      برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت
 
      سیاستگذاری و برنامه ریزی جهت ترویج الگوهای توسعه پایدار تولید و مصرف در بخش های مختلف کشور با همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی ، موسسات و نهادهای عمومی ذیربط کشور
 
     همکاری با واحد برنامه ریزی سازمان به منظور ورود به برنامه های کلان ملی و ایجاد سازوکارهای اجرایی – حاکمیتی در زمینه توسعه پایدار
 
     تدوین شاخص های پایداری و کارآیی محیط زیستی فعالیت های مختلف توسعه ای و اقتصادی در بخش های مختلف کشاورزی، صنعت ، خدمات و بازرگانی
 
     بررسی و تعیین شاخص های ملی، بومی یا محلی توسعه پایدار با توجه به استانداردها و تعهدات و موافقتنامه های بین المللی
 
    انجام امور دبیرخانه کمیته ملی توسعه پایدار
 
     جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به منظور انجام مطالعات اقتصادی محیط زیست
 
     مطالعه و بررسی و تعیین روش یا روشهای قیمت گذاری عناصر اصلی محیط زیست
 
     انجام بررسی های لازم در زمینه یافتن قیمت پایه در عناصر اصلی زیست محیطی مانند آب، هوا، خاک، پوشش گیاهی، حیات وحش، و تهیه پیشنهاد بمنظور تعیین جرائم در مورد آلوده کنندگان یا تخریب کنندگان محیط زیست
 
     همکاری جهت تهیه گزارشهای اقتصادی در زمینه رابطه فقر و تخریب محیط زیست با مراجع ذیربط
 
     مطالعه اثرات اقتصادی برنامه های توسعه بر محیط زیست مطابق با نتایج مطالعات ارزشگذاری اقتصادی منابع
 
    همکاری جهت محاسبـه دارائی های زیست محیطی و تعیین نسبت آنها با تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص منطقه ای (GDP و  GNP) با مراجع ذیربط
 
     بررسی تاثیر اقتصادی سوانح و بلایای طبیعی نظیر سیل، زلزله و خشکسالی .... بر محیط زیست و محاسبه اقتصادی و برآورد هزینه های برنامه های جبرانی زیست محیطی
 
     تهیه نظام دارائی های عناصر زیست محیطی و پیشنهاد جایگاه آن در سرفصل های حسابهای ملی
 
     ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی و زیست محیطی و تعیین ارزش پولی و مبادله ای آنها
 
     بررسی و تعیین روشهای ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی و هزینه های زیست محیطی و تهیه دستورالعمل های لازم برای آنها    
 
     بررسی و تعیین هزینه های ناشی از فعالیت های اقتصادی که منجر به آلودگی و تخریب محیط زیست یا برداشت از دارائی های طبیعی می گردند
 
     ترویج و تشویق دیدگاههای اقتصاد زیست محیطی در بین مدیران، سیاستگذاران و برنامه ریزان کلان کشور معطوف به توسعه پایدار
 
     پیگیری اجرای مصوبات قانونی مربوط به ارزش گذاری اقتصادی منابع
 
     انجام سایر امور مربوط که از سوی مقام ما فوق به دفتر ارجاع میشود
 
  
دفترآمار وفن آوری اطلاعات
 
-   تعیین سیاست و بررسی، شناخت، طراحی، پیاده‌سازی، توسعه، به روز رسانی، ارایه خدمات مشورتی، نظارت و پشتیبانی نرم‌افزاری واحدها به منظور ایجاد راهکارهای عملی، افزایش دقت و سرعت، شفافیت، کاهش هزینه‌ها و افزایش قابلیت‌های سیستم‌های نرم‌افزاری
 
تعیین سیاست و ارایه خدمات سخت‌افزاری شامل: تهیه سخت‌افزار و تجهیزات مورد نیاز رایانه‌ای، نگهداری و پشتیبانی فنی، به روز رسانی و توسعه تجهیزات
 
-   مدیریت امور شبکه‌های کامپیوتری (اینترنت و اینترانت از قبیل LAN و WAN) شامل تهیه تجهیزات مورد نیاز، مدیریت، پشتیبانی فنی، توسعه و به روز رسانی تجهیزات و حفظ امنیت شبکه، داده‌ها، سامانه‌های اطلاعاتی و نرم‌افزار و توسعه پدافند غیرعامل
 
-   راهبری نظام‌ها، فرایندها و اقدام‌های مربوط به آمار و فناوری اطلاعات سازمان در جهت بهبود و کارآمدی نظام‌های مدیریتی (تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و...) و افزایش قابلیت سازمان در ارایه خدمات گسترده، سریع، مطمئن و بی‌وقفه در راستای توسعه دولت الکترونیک
 
-     طراحی، پیاده‌سازی، پشتیبانی و به روز رسانی مرکز داده اصلی و پشتیبان آن
 
توسعه آموزش و ترویج فرهنگ آمار و فناوری اطلاعات، برگزاری نشست‌ها، جلسات و سمینارها در ستاد و استان‌ها با هماهنگی دفتر روابط عمومی و امور رسانه
 
-   راهبری، نظارت، پیگیری و کنترل بر فعالیت کلیه واحدهای تابعه سازمان در راستای رسیدن به اهداف دولت الکترونیکی در جهت افزایش بهره‌وری و توسعه همه جانبه و فراگیر فناوری اطلاعات
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه