| سه شنبه 22 آبان 1397     
سفارشی سازی
   EN
 
 
    
  
 
 
نام خدمت: روش اجرايي صدور مجوز طبیعت گردی در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست
واحد: محیط زیست طبیعی
شرح فرم: سازمان ، محدوده پيشنهادي متقاضي را جهت استفاده امور طبيعت گردي به صورت قرارداد اجاره و يا مشاركتي در اختيار بهره بردار قرار مي دهد.
-
بهره بردار صرفاً مجاز به احداث تاسيسات لازم منطبق با ضوابط حفاظتي محل اجراي طرح و نيزطرح مديريت بهره برداري سازمان خواهد بود.
-
بهره بردار موظف است طرح مديريت و بهره بردا ري مورد نظر را به همراه گزارش توجيهي آ ن به سازمان ارائه نمايد . اجراي طرح منوط به تائيد نتايج گزارش ارزيابي خواهد بود .- دوره بهره برداري با توافق طرفين تعيين مي گردد و تمديد آن موكول به توافق طرفين است
 
مدت زمان انجام كار:
·   بستگی به ارائه مدارک از طرف متقاضی دارد.چنانچه مدارک تحویل اداره کل گردد .در اسرع وقت پیگیری می شود.

مراحل و شرح اقدامات:

 

 


اداره کل حفاظت  محیط زیست استان خوزستان
Departement Of Environment
   تماس با ما
   اهواز :بلوار گلستان نرسیده به پنج طبقه
        سازمان آب و برق-انتهای خیابان آذین  
       

    تلفن : 70-33737769
    فکس : 33737772
    سروش : khzdoe@
    ایمیل : info@khzdoe.ir
    

  قوانین و مقررات
  کارگروه ها و جلسات
  مقالات تخصصی
  اداره محیط زیست شهرستانها
  اخبار و رویدادها
  آخرین پروژه ها

  شکایات
  گالری تصاویر
  خدمات دولت الکترونیک
  آموزش و مشارکت های مردمی
  مناطق حفاظت شده
  مناطق شکار ممنوع

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه