| سه شنبه 22 آبان 1397     
سفارشی سازی
   EN
 
 
    
  
 
 

نام خدمت: روش اجرايي صدور مجوز بازدید از موزه تاریخ طبیعی
واحد: محیط طبیعی
شرح فرم: کليه متقاضيان بازدید از موزه تاریخ طبیعی ، بعد از ارائه معرفینامه به اداره کل ، توسط کارشناس اداره مورد بررسی قرار گرفته و در صورت بلامانع بودن مجوز بازدید صادر می گردد.
مدت زمان انجام كار:
·        یک هفته
 
مراحل و شرح اقدامات:
·        معرفی نامه

 

 


اداره کل حفاظت  محیط زیست استان خوزستان
Departement Of Environment
   تماس با ما
   اهواز :بلوار گلستان نرسیده به پنج طبقه
        سازمان آب و برق-انتهای خیابان آذین  
       

    تلفن : 70-33737769
    فکس : 33737772
    سروش : khzdoe@
    ایمیل : info@khzdoe.ir
    

  قوانین و مقررات
  کارگروه ها و جلسات
  مقالات تخصصی
  اداره محیط زیست شهرستانها
  اخبار و رویدادها
  آخرین پروژه ها

  شکایات
  گالری تصاویر
  خدمات دولت الکترونیک
  آموزش و مشارکت های مردمی
  مناطق حفاظت شده
  مناطق شکار ممنوع

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه