| سه شنبه 22 آبان 1397     
سفارشی سازی
   EN
 
 
    
  
 
 

نام خدمت: اخذ استعلام از دفتر فنی استان
واحد: محیط طبیعی
شرح فرم: متقاضي بايد درخواست كتبي خود را به انضمام مدارك زير به اداره كل حفاظت محيط زيست استان ارسال دارد. مدارك فوق همراه با گزارش كارشناسي و اعلام نظر اداره كل حفاظت محيط زيست استان به دفتر موزه تاريخ طبيعي ارجاع مي گردد تا در صورت موافقت و تأييد كارشناسي آن دفتر به منظورصدور مجوز به اداره كل نظارت و بازرسي سازمان ارسال وآن اداره كل مجوزمربوطه را به اداره كل استان ابلاغ خواهد نمود.
مدت زمان انجام كار:
·        حدودا یکماه
 
 
مراحل و شرح اقدامات:
اخذ استعلام از دفتر فنی استان

 

 


اداره کل حفاظت  محیط زیست استان خوزستان
Departement Of Environment
   تماس با ما
   اهواز :بلوار گلستان نرسیده به پنج طبقه
        سازمان آب و برق-انتهای خیابان آذین  
       

    تلفن : 70-33737769
    فکس : 33737772
    سروش : khzdoe@
    ایمیل : info@khzdoe.ir
    

  قوانین و مقررات
  کارگروه ها و جلسات
  مقالات تخصصی
  اداره محیط زیست شهرستانها
  اخبار و رویدادها
  آخرین پروژه ها

  شکایات
  گالری تصاویر
  خدمات دولت الکترونیک
  آموزش و مشارکت های مردمی
  مناطق حفاظت شده
  مناطق شکار ممنوع

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه