| سه شنبه 22 آبان 1397     
سفارشی سازی
   EN
 
 
    
  
 
 

نام خدمت: روش اجرايي صدور مجوز احداث كارگاه تاكسيدرمي
واحد: محیط طبیعی
شرح فرم: متقاضي بايد درخواست كتبي خود را به انضمام مدارك زير به اداره كل حفاظت محيط زيست استان ارسال دارد. مدارك فوق همراه با گزارش كارشناسي و اعلام نظر اداره كل حفاظت محيط زيست استان به دفتر موزه تاريخ طبيعي ارجاع مي گردد تا در صورت موافقت و تأييد كارشناسي آن دفتر به منظورصدور مجوز به اداره كل نظارت و بازرسي سازمان ارسال وآن اداره كل مجوزمربوطه را به اداره كل استان ابلاغ خواهد نمود.
 
مدت زمان انجام كار:
·         بستگی به ارائه مدارک از طرف متقاضی دارد.چنانچه مدارک تحویل اداره کل گردد .در اسرع وقت پیگیری می شود.
 
مراحل و شرح اقدامات:
·    درخواست کتبی خود به انضمام ذکر کامل مشخصات و سوابق فردی ، وضعیت نظام وظیفه ف سوابق علمی ، تجربه کار تاکسیدرمی و در صورتیکه متقاضی شخصیت حقوقی داشته باشد،معرفی یک تاکسیدرمیست واجد شرایط ،ارائه اساس نامه و آخرین تغییرات شرکت یا موسسه مندرج در روزنامه رسمی برای متقاضی لازم می باشد.
·        اسناد و مدارک مثبته مدارک تملک یا تصرف قانونی محل موردنظر جهت کارگاه تاکسیدرمی
·        موقعیت و فاصله کارگاه نسبت به سایر اماکن ( مسکونی و غیرمسکونی)و........
·        بیان نوع تخصص افراد تاکسیدرمیست شاغل در کارگاه و اقسام حیواناتی که تاکسیدرمی می شود(پستاندار، پرنده و...)
·        نحوه و تامین نمونه هایی که تاکسیدرمی خواهند شد.
·    متقاضی لازم است در آزمون عملی که توسط بخشهای تخصصی کارگاه تاکسیدرمی زیرنظر دفتر موزه تاریخ طبیعی برگزار می گردد شرکت نماید و گواهی صلاحیت فنی را از این دفتر اخذ نماید.
·        عدم هرگونه سابقه تخلف از قوانین زیست محیطی به گواهی اداره کل حفاظت محیط زیست استان مربوطه
·        گواهی عدم خلاف شکاروصید که از سوی مراجع ذیربط صادر شده باشد

 

 


اداره کل حفاظت  محیط زیست استان خوزستان
Departement Of Environment
   تماس با ما
   اهواز :بلوار گلستان نرسیده به پنج طبقه
        سازمان آب و برق-انتهای خیابان آذین  
       

    تلفن : 70-33737769
    فکس : 33737772
    سروش : khzdoe@
    ایمیل : info@khzdoe.ir
    

  قوانین و مقررات
  کارگروه ها و جلسات
  مقالات تخصصی
  اداره محیط زیست شهرستانها
  اخبار و رویدادها
  آخرین پروژه ها

  شکایات
  گالری تصاویر
  خدمات دولت الکترونیک
  آموزش و مشارکت های مردمی
  مناطق حفاظت شده
  مناطق شکار ممنوع

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه