پنج شنبه 21 آذر 1398

1-دانشجوی رشته محیط زیست هستم.می خواهم از امکانات آزمایشگاهی و کتابخانه آن اداره کل استفاده نمایم،لطفاً مرا راهنمایی نمایید.
جهت استفاده از امکانات آزمایشگاه و کتابخانه باید از طریق دانشگاه مربوطه معرفی نامه درخصوص معرفی شما و پروژه کار به این اداره کل ارسال نموده تا زمینه همکاری بعمل آید.

2-نحوه استخدام در محیط زیست چگونه است؟
استخدام در اداره کل حفاظت محیط زیست تابع شرایط استخدام کشوری و از طریق شرکت در آزمون و انجام مراحل قانونی می باشد که از طریق جراید کثیرالانتشار نیاز انسانی اعلام و علاقمندان می توانند ثبت نام نمایند.

3-برای گذراندن دوره کارورزی در محیط زیست چه مدارکی مورد نیاز است؟
با توجه به رشته تحصیلی مرتبط و معرفی نامه از دانشگاه و ظرفیت سنجی افراد موردنیاز اداره کل دوره های کارآموزی در بخشهای مختلف پذیرش می شوند.

4-مرحل بازدید از مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان چگونه است؟
درخواست کتبی موضوع بازدید از منطقه مورد نیاز به بخش محیط زیست طبیعی ارسال گردیده و با توجه به اهمیت موضوع  به شهرستان مورد نظر برای همکاری لازم ارسال می گردد.

5-من قصد دارم از مناطق تحت مدیریت و تالابهای استان مستندسازی کنم،چه مراحلی را باید طی کنم؟
معرفی نامه از صداوسیما
موضوع فیلمبرداری
تعداد نفرات
مدت انجام فیلمبرداری و یا عکس
رعایت دستورالعمل های زیست محیطی


6-برای مصاحبه خبری با مدیر کل و کارشناسان آن اداره کل چه مراحلی باید گذراند؟
درخواست کتبی از رسانه ای که در آن مشغول به کار هستید
درج سوال
تعیین زمان
معرفی شخص مصاحبه کننده
اعلام تاریخ انتشار

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه