| سه شنبه 29 آبان 1397     
سفارشی سازی
   EN
 
 
    
  
 
 

عنوان و مشخصات آزمایشگاههای معتمد استان خوزستان

ردیف نام آزمایشگاه آدرس آزمایشگاه تلفن تاریخ اعتبار پارامترهای مورد سنجش
1 شرکت آزمون گستر سبز منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر
( سایت یک ) خیابان خرداد مجتمع تلاش 2
-065226
10819و10820
دورنویس:10821
1396/12/29 بخش شیمی شامل:مواد مغذی ( نیترات،نیتریت ،فسفات ،آمونیاک)،سختی کل،قلیائیت، سولفات ، کلرور،کدورت ،هدایت الکتریکی ، سدیم ، پتاسیم  COD-TSS- BOD- TDS- DO- PH
بخش بیولوژی شامل: توتال کلیفرم ، فکال کلیفرم بخش هوا:آلاینده های خروجی از دودکش صنایع شامل CO-CXHY-NO2-NO- SO2- O2- H2S  صدا:  (Leq)
2 شرکت فردوس طب شفاء اهواز -باهنر ،بلوار معلم ، کوی ایثار ، خ ایثار 3
 پلاک 10
061-32293708 1396/12/29 بخش شیمی شامل:مواد مغذی ( نیترات،نیتریت ،فسفات ،فسفات آلی ،آمونیاک)،سختی کل،قلیائیت، سولفات ، کلرور،کدورت ،هدایت الکتریکی ، شوری،سیانید ، سدیم ، پتاسیم  COD-TSS- BOD- TDS- --DO- PH  بخش بیولوژی شامل: توتال کلیفرم وکلیفرم گوارشی  و باسیلوس سوبتلیس، باسیلوس استئاروترموفیلوس بخش هوا:آلاینده های خروجی از دودکش صنایع شامل CO-CXHY-NO2-NO- SO2- O2- H2S    صدا:  (Leq)
3 شرکت اطمینان آزما گستران جنوب اهواز- دانشگاه شهید چمران خ استاد بیات فر ساختمان مرکز رشد .مرکز پژوهشی ریزگرد ها واحد 6 061-33334232
داخلی 117
09173033571
09369282344
1396/11/18 بخش شیمی شامل:مواد مغذی ( نیترات،نیتریت ،فسفات ،آمونیاک)،سختی کل،قلیائیت، سولفات ، کلرور،کدورت ،هدایت الکتریکی ، سدیم ، پتاسیمTKN-  COD-TSS- BOD- TDS- DO- PHروغن و چربی  بخش بیولوژی شامل: توتال کلیفرم ، فکال کلیفرم و باسیلوس سوبتلیس، باسیلوس ،ستئاروترموفیلوس
4 شرکت بهره برداری ، تولید و انتقال آّب جنوب شرق اهواز- ابتدای جاده کوت امیر 061-35500208 1395/12/29 بخش شیمی شامل:مواد مغذی ( نیترات،نیتریت ،فسفات ،آمونیاک)،سختی کل،قلیائیت، سولفات ، کلرور،کدورت ،هدایت الکتریکی ، سدیم ، پتاسیم-  COD-TSS- BOD- TDS- DO- PH
بخش بیولوژی شامل: توتال کلیفرم ، فکال کلیفرم
5 پژوهشکده تکنولوژی تولید جهاد دانشگاهی خوزستان اهواز: پردیس ، جنب موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی ، کوچه پژوهش 33584903
33358491
1395/12/29 بخش شیمی : نیتریت ، آمونیاک، هدایت الکتریکی ، ارتو فسفات PH-BOD – COD-TDS
بیولوژی :توتال کلیفرم و فکال کلیفرم
 

**به منظور دسترسی به فهرست کامل آزمایشگاههای معتمد کشور  به آدرس اینترنتی WWW. IRANDOE  دفتر پایش فراگیر  ( آزمایشگاه ) مراجعه نمایید

 

 


اداره کل حفاظت  محیط زیست استان خوزستان
Departement Of Environment
   تماس با ما
   اهواز :بلوار گلستان نرسیده به پنج طبقه
        سازمان آب و برق-انتهای خیابان آذین  
       

    تلفن : 70-33737769
    فکس : 33737772
    سروش : khzdoe@
    ایمیل : info@khzdoe.ir
    

  قوانین و مقررات
  کارگروه ها و جلسات
  مقالات تخصصی
  اداره محیط زیست شهرستانها
  اخبار و رویدادها
  آخرین پروژه ها

  شکایات
  گالری تصاویر
  خدمات دولت الکترونیک
  آموزش و مشارکت های مردمی
  مناطق حفاظت شده
  مناطق شکار ممنوع

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه