پنج شنبه 21 آذر 1398

احداث واحدهای صنعتی ، خدماتی و کشاورزی
صدور مجوز بهره برداری واحدهای صنعتی، خدماتی و کشاورزی
بررسی شکوائیه مردمی
خدمات آزمایشگاهی و پایش و اندازه گیری آلاینده های آب در منابع مختلف
خدمات آزمایشگاهی و پایش و اندازه گیری آلاینده های هوا در منابع مختلف
صدور مجوز زیست محیطی فعالیتهای معدنی
صدور پروانه های شکار و صید
صدور دفترچه شناسایی شکارچیان
پیاده سازی و ایجاد آشنایی دستگاهها با مدیریت سبز
صدور مجوز تکثیر و پرورش در اسارت گونه های حیات وحش
ارایه آموزشهای همگانی محیط زیست به گروههای مختلف جامعه
ارائه فعالیت های کتابخانه ای
چگونگی پذیرش طرح های تحقیقاتی
صدور کارت همیاری افتخاری محیط زیست
پذیرش کارآموز

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه