مناطق تحت مدیریت

به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست استان خوزستان ، كميته مديريت استاني تالاب بين المللي شادگان به رياست استاندار خوزستان و با حضور مدير كل حفاظت محيط زيست و مدير طرح حفاظت از تالاب هاي ايران و اعضاي اين كار گروه در اهواز تشكيل شد.
فعالیت ها واقدامات انجام شده برگزاري كارگاه آغازين مديريت جامع تالاب شادگاندرتاریخ 10 و11آذرماه سال87 تشكيل كارگروه تنوع زيستي تالاب شادگان با حضور ادارات مختلف درتاریخ 1اردیبهشت 88 برگزاری دومین جلسه کارگروه تنوع زیستی تالاب ش
طرح حفاظت از تالابهای ایران   طرح حفاظت از تالابهای ایران در سال 2005 به امضاء رسید تا به بحران تالاب هارسیدگی کند. اجرای کامل طرح از ماه آوریل 2006 آغاز شد و تا سال 2012 نیز ادامه خواهد یافت. اين طرح يك طرح ملي است وسازمان حفاظت محيط
از 42 تالاب مشخص شده در كنوانسيون رامسر در سطح رامسر 22 تالاب در ايران مي باشد كه تالاب بين المللي شادگان با وسعت 400 هزار هكتار يكي از آنها مي باشد  در ايران تا كنون 84 تالاب با اهميت بين المللي شناسايي شده است كه از بين آنها تا كنون 33
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه