دســتگیـری یڪ نفر شڪارچی ڪبوتر فاختـه در حوزه استحفاظـی دشــت آزادگــان

 به گــزارش روابط عمــومی اداره ڪل حفاظـت محیط زیست خوزستان - هادی جــلالی سرپرست اداره حفاظت محیط زیست دشـت آزادگــان  اظهار داشت: یڪ نفر متخلــف شڪار در حیــن شڪار در روستای فنیخی از توابع شهر بستان دســتگیر و از متخلف مذڪور یڪ قبضه اسلحه شڪاری و یڪ قطعه ڪبوتر فاخته ڪشف و ضبــط گــردید و متخلــف  جهــت تشــڪیل پرونده به مراجع قضایی معــرفی گــردید.
ضبــط يک قبضه اسلــحه بادی۵/۵ در حیــن شڪار
 جــلالی ادامه داد: همچنین طی پایش و گشــت پسماند شبانه در شهــر به یڪ نفر متخلف شڪار گنجشــڪ در شهر برخورد کرده که پس از ضبط اسلحه بادی و ادوات صــید متخلف از شــروع به شــکار نامبرده جــلوگیــری به عمــل آمــد.