پایش زیست محیطی مراکز معاینه فنی خودرو در شوشتر

 سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شوشتر از نظارت محیط زیست بر عملکرد مراکز‌ معاینه فنی خودرو در این خبر داد
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان - مهدی زمانپور نظارت بر مراکز معاینه فنی خودرو را جهت کاهش بار آلایندگی وسایط نقلیه ضروری دانست و اظهار داشت: در راستای انجام این نظارت و ارزیابی نحوه انجام آزمون های معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین ، کارشناس این اداره از دو مرکز معاینه فنی خودرو در این شهرستان بازدید کرد.
وی گفت : در این پایش نحوه انجام معاینات و میزان رعایت ضوابط ، دستورالعمل ها و استانداردهای لازم از سوی مراکز معاینه فنی مورد ارزیابی قرار گرفت و نواقص موجود به مسئولین این مراکز انتقال داده شد .