منطقه شکار ممنوع

اين منطقه با مساحت حدود 5000 هكتار در   33   32 تا 37   32 شمالــی و26   48تا 35   48 شرقی واقع در 40 كيلومتري شمال شهرستان دزفول، در بخش شهيون با ارتفاع 700 الي 800 متر از سطح دريا از ضلع غربي مشر
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه